FORMACIÓN PARA EMPRESAS

Formación para empresas

XESTIÓN DA BONIFICACIÓN E DO CRÉDITO FORMATIVO

As empresas dispoñen dunha subvención anual para formar aos seus traballadores a costo cero (Orden TAS/2307/2007)

A cantidade da que dispoñen as empresas para a formación (crédito formativo) obtense cada ano en función do número de traballadores que a empresa tivera no cadro de persoal o ano anterior. Poden beneficiarse desta subvención todos os traballadores contratados en réxime xeral. Se esa cantidade, que como mínimo son 420€, non se utiliza cada ano, PÉRDESE.

En GRUPINFOR, como centro de formación acreditado, podemos realizar a formación que a súa empresa precise, adaptada ás súas necesidades, e xestionar a súa bonificación e desconto.